Colourful Creativity Blog

Bead Soup Blog Party 2

Gisteren was de uitslag van de loting van de Bead soup blog party. In de week tussen de inschrijving en loting had ik al gelezen dat er best een redelijke kans zou zijn dat ik niet mee kon doen. Er hadden zich namelijk meer dan 350 mensen ingeschreven en er was maar plek voor 200! Ik ging er dus eigenlijk vanuit dat het niet door zou gaan, maar toen ik gisteren de blog van Lori las, zag ik mijn naam op de 3e regel al staan! WAAAAAAH help! Nu moet ik echt aan de slag. Een kleine paniek maakte zich van mij meester, zeker aangezien ik ‘s middags tijdens het maken van mijn eerste kraal sinds eeuwen gelijk al voelde dat dat hem niet ging worden. En dus na het einde van deze kraal al besloot dat ik de brander beter uit kon zetten, omdat ik anders mijn glas alleen maar zat te verprutsen. Nu moet ik dus wel… dus ik zal de komende tijd veel meer tijd in mijn atelier doorbrengen dan de afgelopen maanden, stiekem wel een heerlijk vooruitzicht 😉

Yesterday the result of the lottery for the Bead soup blog party was announced. In between registration and the announcement I already read that there was a reasonable chance of not being able to join in. There were more than 350 people who registered and there was only room for 200! So I thought well, not for me this time… but when I read Lori’s blog yesterday, I saw my name on the third line! WAAAAH Help! Now I have to get to work. A slight panic got over me, since yesterday afternoon I was making my first bead since a long time, and I felt immediately that it wasn’t my day. So after finishing the bead I decided that it was better to turn of the torch, because I would only waist my glass. So now I have to… I guess I’ll be spending a lot more time in my studio then the past months, to be honest a very nice idea 😉

En toen ik verder ging lezen zag ik ook nog de naam van Erika Nooteboom staan! Helemaal super, want door mijn vorige blogpost werd ze aangestoken om mee te doen. En ook zij had hetzelfde gevoel als ik toen we onze naam lazen op de blog… maar gelukkig kunnen we elkaar nu steunen en door de creatieve blokkades heen slepen 🙂

While reading further I also saw that Erika Nooteboom was also in! Yeah, really great, because of my last blog I encouraged her to join in too. And she also had the same feeling when reading her own name at the blog… but fortunately we can support each other now and help each other with through any creative block 🙂