Colourful Creativity Blog

Granny a day update

Al een tijdje geen hexagons geshowd, voor Twitter maakte ik wel af en toe een foto met mijn tablet of de telefoon van manlief, maar ja dat is dan zo’n wazige donkere foto die ik niet voor mijn blog kan gebruiken… dus vanmiddag toen de zon scheen even mijn kleedje op de grond gelegd in de woonkamer. Want jaja het is al een heus kleedje 🙂 En er gaat ook nog eens een hele administratie achter schuil, ik mag kleuren maar 1 keer gebruiken per toer en moet elke keer 1 nieuwe kleur toevoegen. Maar nu het einde van de maand nadert, begin ik door mijn kleuren heen te raken… alle kleuren in mijn mandje heb ik nu verwerkt in de spreadsheet en op de 31e heb ik alle kleuren gehad, dus toen begon de uitdaging. Hoe gaat mijn schema verder??? Na wat gepuzzel ben ik eruit, ik begin gewoon weer opnieuw met alle kleuren en heb nu als restrictie dat ik niet exact hetzelfde mag maken als deze maand. Dus nieuwe combinaties, nog steeds door wisselen met 1 nieuwe per hexagon en elke kleur voor maximaal 1 toer. En dan kijken we de komende maanden wel of dat vol te houden is 🙂 Voor iemand met verstand van wiskunde is dit vast uit te rekenen en mooi in een tabel op te schrijven, dus als diegene zich dan even meldt bij mij en het voor mij doet ben ik helemaal blij 😉

It’s been a while since I showed my hexagons, I did make some photos for Twitter with my tablet or with DH’s phone, but those photos are fuzzy and dark, so I can’t use them for my blog… So this afternoon while the sun was shining I put my little blankie on the floor of the livingroom. Because it’s already getting bigger and bigger 🙂 And there’s quite some management behind it, I can only use the colours once per round and I have to add 1 new colour every hexagon. But now the end of the month is approaching I’m running out of colours… all colours I have are in my spreadsheet and on the 31th I’ll have used all the colours, so the real challenge starts there. So how to proceed with the schedule??? After a little puzzling I know what I’ll do, I just start all over again with all colours and I can’t make the same as this month as a restriction. So new combination, still changing with 1 new colour per hexagon and all colours only 1 round. And then we’ll see if I can do the same for the next months 🙂 For someone who knows math it must be easiliy calculated and write a nice table, so if that someone could step forward then I would be really happy 😉