Colourful Creativity Blog

Sunshine-award

Jippie! Ik heb de Sunshine-award gekregen van Dorith van Kralorium! De Sunshine-award wordt uitgereikt aan bloggers wiens positiviteit en creativiteit anderen inspireren in de blog wereld.

Yay! I got the Sunshine-award from Dorith of Kralorium! The Sunshine-award is awarded to bloggers whose positivity and creativity inspires others in the blog world.

Aan deze award zitten enkele regeltjes vast:
1. Je moet het logo van de award in je blog/artikel neerzetten.
2. Link ook nog even terug naar de persoon van wie je de award hebt ontvangen.
3. Geef de award aan zo veel bloggers door als je wilt.
4. Link de genomineerde bloggers in je post.
5. Laat de blogger weten dat ze genomineerd zijn door een comment op hun blog achter te laten.

To this award are some rules:
1. You have to put the logo of the award in your blog/article.
2. Link back to the person you got the award from.
3. Give to award to as many bloggers you like.
4. Link the nominated bloggers in your post.
5. Let the bloggers know they are nominated by leaving a comment on their blog.

Dus bij deze mijn nominaties/Here are my nominees:

Attic24

The Yvestown Blog

The Glass Slipper

Taking the long way home

Corinabeads

Miriam Steger’s blog

Marieke’s Blog